Diagnostyka chorób serca – podstawowe badania kardiologiczne

Choroby serca, nazywane również sercowo-naczyniowymi, uważane są za choroby cywilizacyjne. W przypadku braku zastosowania właściwego leczenia, choroby serca stanowią poważne zagrożenie dla życia pacjenta. Z tego powodu, niezwykle istotna jest prawidłowa i szybka ich diagnostyka.

Najczęstsze choroby sercowo-naczyniowe

Według danych statystycznych NFZ, najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce, są choroby sercowo-naczyniowe. Do najczęściej występujących oraz najgroźniejszych schorzeń sercowo-naczyniowych należą:

 • choroba niedokrwienna serca
 • przewlekła niewydolność serca
 • zawał mięśnia sercowego
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia rytmu serca (arytmia)
 • miażdżyca
 • udar mózgu.

U podstawy większości z nich leży niehigieniczny tryb życia, brak aktywności ruchowej, siedząca praca, zła dieta, nadużywanie alkoholu oraz wyrobów tytoniowych. Badania diagnostyczne, pozwalające na wczesne wykrycie w/w schorzeń, są kluczowym elementem profilaktyki. Możemy podzielić je na metody nieinwazyjne oraz inwazyjne.

Nieinwazyjne badania diagnostyczne

Diagnostyka chorób sercowo-naczyniowych jest jedną z najlepiej rozwiniętych gałęzi diagnostyki medycznej. Do nieinwazyjnych, czyli nie ingerujących w organizm pacjenta, badań diagnostycznych w zakresie chorób serca, zaliczamy:

 • wywiad z pacjentem – lekarz zbiera informacje na temat objawów dolegliwości
 • regularne monitorowanie ciśnienia tętniczego – pozwala na wykrycie nadciśnienia tętniczego
 • osłuchiwanie serca – służy do oceny pracy serca, wychwycenia arytmii oraz szmerów w sercu.

Po przeprowadzeniu podstawowych badań diagnostycznych, lekarz kardiolog najczęściej zleca wykonanie dodatkowych, bardziej szczegółowych badań, takich jak:

 • lipidogram – służy do oznaczenia poziomu frakcji cholesterolu we krwi
 • EKG (elektrokardiogram)- pozwala na monitorowanie pracy serca w czasie rzeczywistym, w czasie spoczynku lub wysiłku
 • badanie dopplerowskie – służy do oceny stanu naczyń wieńcowych
 • echo serca (echokardiografia) – służy do oceny stanu serca za pomocą USG
 • rezonans magnetyczny – pozwala precyzyjnie ocenić stan i budowę serca i naczyń wieńcowych
 • scyntygrafia- badanie budowy serca z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych.

Inwazyjne badania diagnostyczne

Z uwagi na złożoność czynników, mogących wywoływać dolegliwości sercowo-naczyniowe, w celu postawienia prawidłowej diagnozy, konieczne może być również przeprowadzenie badań inwazyjnych, takich jak:

 • koronarografia – badanie z wykorzystaniem cewnika, kontrastu oraz rentgena, służące ocenie stanu naczyń wieńcowych
 • cewnikowanie serca- badanie służące ocenie rytmu serca oraz stanu naczyń wieńcowych, z wykorzystaniem cewnika.