Co zrobić gdy zwichniemy rękę?

Zwichnięcie ręki jest bardzo częstym urazem w sporcie oraz u osób aktywnych fizycznie. Jest ono zwichnięciem jednego ze stawów kości ręki, któremu może towarzyszyć zerwanie więzadeł lub rozerwanie torebki stawowej. Zwichnięta ręka powinna być właściwie nastawiona przez lekarza i unieruchomiona, np. szyną lub opatrunkiem gipsowym, a następnie umieszczona w temblak. Jakie są przyczyny i objawy zwichnięcia ręki?

Zwichnięcie ręki – przyczyny i objawy

Zwichnięcie ręki jest trwałą lub chwilową utratą kontaktu powierzchni stawowych, wypadnięciu kości z torebki lub przemieszczeniu kości ręki w torebce stawowej. Ręka składa się z kości palców, kości śródręcza i kości nadgarstka. Najczęściej zwichnięcia ręki dotyczą stawów kości palców, rzadziej stawów kości nadgarstka. Mniej spotykane jest zwichnięcie kości śródręcza. Przyczyny zwichnięcia stawów ręki są bardzo różne.  Najczęściej spowodowane są urazem ręki, w wyniku upadku bezpośrednio na rękę, uderzenia lub mocnego ucisku. Zdarza się, iż przyczyny są porażenne, tzn. zwichnięcie występuje pod wpływem zwiotczenia mięśni stabilizujących staw kości. Zwichnięcie ręki może być również skutkiem  toczących się w obrębie ręki zmian nowotworowych lub stanu zapalnego. Może mu towarzyszyć uszkodzenie chrząstek i więzadeł oraz rozerwanie torebki stawowej. W efekcie przesunięcia kości może dojść do uciskania nerwów oraz naczyń krwionośnych, a nawet do ich uszkodzenia. Objawami zwichnięcia są:

  • ból,
  • zasinienie,
  • obrzęk ręki,
  • czasem krwiak.

Zwichnięcie ręki – diagnoza i leczenie

Objawy zwichnięcia ręki są bardzo podobne do objawów zamkniętego złamania ręki, skręcenia stawów ręki, ale dodatkowo występuje niemożność wykonywania ruchów czynnych oraz pojawia się zmiana obrysów stawu. Zwichnięcie ręki wymaga również różnicowania z podwichnięciem ręki, które polega jedynie na przesunięciu powierzchni stawowych względem siebie, bez utraty styczności ze sobą.

Pierwsza pomoc przy zwichnięciu ręki oparta jest o wykonywanie zimnych okładów, które mają za zadanie zmniejszyć pojawiający się ból i obrzęk ręki. Kolejno należy zgłosić się do lekarza, a najlepiej na izbę przyjęć, gdzie wykonywane jest badanie radiologiczne, które ma określić czy ręka jest złamana. Następnie lekarz odpowiednio musi nastawić staw – w przypadku zwichnięcia stosuje się znieczulenie miejscowe. Po przeprowadzeniu badania ręki i nastawieniu stawu, zostaje ona unieruchomiona poprzez wstawienie jej w szynę bądź założenie opatrunku gipsowego. Podczas takiego unieruchomienia stosowany jest temblak, który pozwala odciążyć mięśnie kończyny górnej od ciężaru gipsu.