Komu przysługuje dofinansowanie na remont łazienki i jak to wygląda?

Osoby niepełnosprawne muszą zmagać się z wieloma trudnościami. Ich mieszkanie musi być przystosowane do możliwości ciała, wymagają wsparcia osób trzecich w większości codziennych czynności. Problemy mnożą się na każdym kroku, dlatego państwo stara się pomóc, jak tylko może. W tym celu oferuje dotacje.

Jak ułatwić życie osób niepełnosprawnych, czyli rola dofinansowania

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania remontu łazienki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki mają na celu przede wszystkim adaptację oraz modernizację łazienki, oraz WC, aby pomieszczenie kąpielowe stało się bardziej przyjazne dla osób zmagających się z niepełnosprawnością. Dofinansowanie to maksymalnie 80% kosztów remontu i ponoszonych zakupów, dlatego można uzyskać naprawdę spore wsparcie. Jednak zgodnie z zasadami dofinansowanie nie może być większe od kwoty równej piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Środki dla osób niepełnosprawnych można uzyskać w PFRON, jednak warunkiem jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak wygląda remont łazienki dla osoby niepełnosprawnej?

Sklep z uchwytami do łazienki to jedno z miejsc, które trzeba koniecznie odwiedzić. W trakcie aranżacji wnętrz należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie komfortu, a także funkcjonalności. Osoba niepełnosprawna powinna być w stanie sama się poruszać, obsługiwać poszczególne elementy i korzystać ze wszystkich sprzętów, co nie tylko zapewni samodzielność, ale przede wszystkim będzie miało pozytywny wpływ na psychikę i poczucie własnej wartości. Brak pomocy ze strony innych osób jest bardzo ważny dla osoby, która nie jest w 100% sprawna fizycznie.

Likwidacja barier architektonicznych to podstawowe zadanie planowanych w łazience zmian, dzięki czemu osoby niepełnosprawne mogą żyć samodzielnie i nie muszą bezustannie korzystać z pomocy innych.

Nie ma co ukrywać, koszt przystosowania łazienki dla osoby niepełnosprawnej jest bardzo wysoki. Jest to uwarunkowane zakupem drogiego sprzętu, a często korzystaniem z rozwiązań innowacyjnych. Aby uzyskać dofinansowanie, nie wystarczy przedstawić zaświadczenia o niepełnosprawności. Bardzo ważny jest także gotowy projekt. Po zgromadzeniu tych elementów należy uzupełnić wniosek i dostarczyć go do powiatowego centrum pomocy rodzinie, zgodnego z miejscem zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wniosek musi zostać wzbogacony także o zaświadczenie o dochodach osoby niepełnosprawnej, kserokopię aktu własności, a także umowę najmu lokalu, w którym wykonany zostanie remont.