Opatrywanie ran – jak zrobić to poprawnie?

Opatrywanie ran jest umiejętnością, którą powinien opanować każdy z nas. Drobne rany, większe rany, oparzenia, skaleczenia to zdarzenia dnia codziennego, szczególnie gdy w domu mieszkają dzieci. W przypadku powstania poważnych ran najlepiej udać się na pogotowie czy izbę przyjęć najbliższego szpitala, może być potrzebne szycie rany i szczepionka przeciwko tężcowi.

Jak poprawnie opatrzyć ranę? 

Rana widoczna na skórze powstaje, gdy na skutek zewnętrznych bodźców mechanicznych przerwana zostaje ciągłość tkanki skóry. W trakcie zdarzenia do rany mogą przedostać się zanieczyszczenia, drobinki szkła piasku czy bakterie. Właściwie oczyszczona rana gwarantuje, że proces gojenia się będzie przebiegał bez komplikacji.

Opatrywanie rany – od czego zacząć? 

Zanim przystąpimy do oczyszczania rany należy sprawdzić ogólny stan chorego. Jeżeli pojawiają się u niego niepokojące objawy w postaci trudności w oddychaniu, bladość czy zaburzenia krążenia oznacza to, że mamy do czynienia z poważniejszym urazem. Opatrywanie ran zaczynamy od:

  • zatamowania krwawienia,
  • oczyszczenia rany poprzez przemycie czystą wodą,
  • zdezynfekowania w celu odkażenia powierzchni rany i krawędzi przerwanej tkanki,
  • założenia odpowiedniego opatrunku,
  • unieruchomienia w przypadku którejś z kończyn,
  • przewiezienia w razie konieczności na pogotowie.

Jeżeli rana z jakiegoś powodu była bardzo zanieczyszczona lub okazuje się, że powstała na skutek kontaktu z przedmiotami zabrudzonymi czy zardzewiałymi warto udać się do lekarza, nawet wtedy, gdy wydaje się, że sytuacja została opanowana, a szczególnie wtedy, gdy rana słabo się goi i tworzy się obrzęk, wysięk czy opuchlizna. Najprawdopodobniej w takim przypadku lekarz zaleci szczepienie przeciwko tężcowi. Chociaż większość z nas została zaszczepiona w dzieciństwie na tę chorobę, szczepienie jest ważne przez ok. 10 lat i należy okresowo je powtarzać.

Gdy nie można zatamować krwawienia

W przypadku głębokiej rany można spodziewać się trudności w zatamowaniu krwawienia. Wówczas należy czystym gazikiem lub inną tkaniną ucisnąć delikatnie ranę i skontaktować się z lekarzem pogotowia ratunkowego. Obfite krwawienie może oznaczać konieczność zszycia rany i najczęściej również podania szczepionki przeciwko tężcowi.